עבודות תזה

רשימת סגל ביה"ס לטיפול באמנויות – מנחים לתזה

ניתן לבדוק התקשרות עם מנחה מדרגת מרצה ומעלה מכל החוגים באוניברסיטה ולקבל את אישור ראש המגמה.

פרופ' רחל לב-ויזל

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-  טראומה

-  פגיעה מינית

-  אבחון באמצעות ציורים

-  שואה

דר' דיתה פדרמן

ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- רגש, גוף ותנועה

- אבחון תנועה

- פיקוח הפרעות נוירולוגיות

- תנועה והמוח

דר' דני יניב

ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- טיפול בפסיכודרמה

- יצירתיות וטיפוחה

- יצוגים מוחיים של יצירתיות ואמפטיה

- פסיכולוגיה של חילופי תפקידים (Role Reversal) 

דר' רינת פניגר-שאל

ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- התקשרות

- הורות לילדים עם פיגור

- התפתחות ריגשית אצל אנשים עם פיגור

- טיפול מבוסס תיאוריית התקשרות בדרמה תרפיה

- שיטות הערכה ואיבחון בדרמה תרפיה

- אמצעים נרטיביים

- משחק מראה

דר' רגב דפנה

ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- תרפיה באמנות הורה-ילד

- אפקטיביות של טיפול באמנות

- טיפול באמנות בקרב ילדים בחינוך מיוחד

- גישות תיאורטיות לתרפיה באמנות

דר' אלפנט כוכבית

ביה"ס לטיפול באמנויות

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-   מחקר בתרפיה במוסיקה אימפרוביזציה ותקשורת עם ילדים

    בספקטרום האוטיסטי

-   מחקר בתוך הקהילה בתרפיה במוסיקה

-  תרפיה במוסיקה בקרב חולי פרקינסון

-  תרפיה במוסיקה בקרב ילדים עם בעיות נוירולוגיות

דר' דונה אבקסיס

ביה"ס לטיפול באמנויות

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-  תפיסה וקוגניציה של מוסיקה

-  מידות התנהגותיות ודימות מוחי (EEG, MEG, fMRI)

-  יסודות עצביים של מקצבי המוסיקה

דר' בת אור מיכל

ביה"ס לטיפול באמנויות

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ייצוגים הוריים

- פנומנולוגיה בתרפיה האמנות

-  אבחון מבוסס אמנות

- שילוב אמנות בייעוץ

- תרפיה באמנות בעת שכול

- היפוך תפקידים עם ילדים

- תרפיה בחימר

 דר' אורקיבי הוד

ביה"ס לטיפול באמנויות

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-  פסיכודרמה

-  מחקרי תהליך ותוצאה בטיפול באמצעות דרמה

-  מתבגרים בסיכון

-  פסיכולוגיה חיובית: רגשות, שליטה עצמית וגורמי חוסן אישיים

- התפתחות מקצועית בטיפול באמצעות אמנויות

- הכשרת מטפלים באמצעות אמנויות 

דר' לימור גולדנר

ביה"ס לטיפול באמנויות

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ייצוגים של יחסים קרובים באמנות

- התנהגויות סיכון וביטוין באמנות אפקטיביות של טיפול

דר' טל שפיר

ביה"ס לטיפול באמנויות

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- קינסיולוגיה

- מכאניזמים פיזיולוגיים בבסיס הקשר שבין תנועה ורגשות

- תפיסה והבעת רגשות באמצעות שפת הגוף

- דיכאון

 דר' ג'ואנה צ'מנסקי כהן

ביה"ס לטיפול באמנויות

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- טיפול באמנות ובריאות

- רפואה פסיכוסומטית

- בריאות נפש

- פסיכו-אונקולוגיה

- מכניזמים של טיפול באמנות

 

You are here: Thesis guidelines