עבודות תזה

רשימת סגל ביה"ס לטיפול באמנויות – מנחים לתזה

ניתן לבדוק התקשרות עם מנחה מדרגת מרצה ומעלה מכל החוגים באוניברסיטה ולקבל את אישור ראש המגמה.

פרופ' רחל לב-ויזל

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-  טראומה

-  פגיעה מינית

-  אבחון באמצעות ציורים

-  שואה.

דר' דיתה פדרמן

ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- רגש, גוף ותנועה

- אבחון תנועה

- פיקוח הפרעות נוירולוגיות

תנועה והמוח

דר' דני יניב

ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-טיפול בפסיכודרמה

- יצירתיות וטיפוחה
-יצוגים מוחיים של יצירתיות ואמפטיה

-פסיכולוגיה של חילופי תפקידים (Role Reversal) 

דר' רינת פניגר-שאל

ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-  התקשרות

- הורות לילדים עם פיגור

-  התפתחות ריגשית אצל אנשים עם פיגור

-  טיפול מבוסס תיאוריית התקשרות בדרמה תרפיה

-  שיטות הערכה ואיבחון בדרמה תרפיה. - אמצעים נרטיביים

- משחק מראה.

דר' רגב דפנה

ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- תרפיה באמנות הורה-ילד

- אפקטיביות של טיפול באמנות
- טיפול באמנות בקרב ילדים בחינוך מיוחד

- גישות תיאורטיות לתרפיה באמנות

דר' אלפנט כוכבית

ביה"ס לטיפול באמנויות

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-   מחקר בתרפיה במוסיקה אימפרוביזציה ותקשורת עם ילדים

    בספקטרום האוטיסטי

-   מחקר בתוך הקהילה בתרפיה במוסיקה

-   תרפיה במוסיקה בקרב חולי פרקינסון

-   תרפיה במוסיקה בקרב ילדים עם בעיות נוירולוגיות

דר' דונה אבקסיס

ביה"ס לטיפול באמנויות

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-  תפיסה וקוגניציה של מוסיקה

-  מידות התנהגותיות ודימות מוחי (EEG, MEG, fMRI)

-  יסודות עצביים של מקצבי המוסיקה

דר' בת אור מיכל

ביה"ס לטיפול באמנויות

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-ייצוגים הוריים

- פנומנולוגיה בתרפיה האמנות

-  אבחון מבוסס אמנות

-  שילוב אמנות בייעוץ

-  תרפיה באמנות בעת שכול

-  היפוך תפקידים עם ילדים

-  תרפיה בחימר

 דר' אורקיבי הוד

ביה"ס לטיפול באמנויות

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-  פסיכודרמה

-  מחקרי תהליך ותוצאה בטיפול באמצעות דרמה

-  מתבגרים בסיכון

-  פסיכולוגיה חיובית: רגשות, שליטה עצמית וגורמי חוסן אישיים

- התפתחות מקצועית בטיפול באמצעות אמנויות

- הכשרת מטפלים באמצעות אמנויות

 

דר' לימור גולדנר

ביה"ס לטיפול באמנויות

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ייצוגים של יחסים קרובים באמנות, התנהגויות סיכון וביטוין באמנות אפקטיביות של טיפול

דר' טל שפיר

ביה"ס לטיפול באמנויות

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

קינסיולוגיה, מכאניזמים פיזיולוגיים בבסיס הקשר שבין תנועה ורגשות, תפיסה והבעת רגשות באמצעות שפת הגוף, דיכאון

 

You are here: Thesis guidelines