חדשות בפקולטה

ברכות למרצים מצטיינים בפקולטה ע"פ סקרי איכות הוראה מאגודת הסטודנטים לתשע"ג. 

המרצים הם:

ד"ר אורית כהן קסטל פרופ' אלי כרמלי פרופ' שרה רוזנבלום פרופ' תמר שוחט ד"ר גרי סינוף
  ד"ר רוני סטריאר ד"ר אביטל ביתן פרופ' זאב וינשטוק ד"ר עדו גל
  ד"ר טובה וינטרשטיין פרופ' תמר וייס ד"ר מיכל בירן ד"ר גלי דר

מכתב ברכה של הדיקן

נוצר ב 26 פברואר 2014

פרופ' פייסל עזאיזה מונה כסגן יו"ר ות"ת. התפקיד הרם הינו במרכז הניהול והתכנון האקדמי במדינה.
הפקולטה גאה ומברכת על המינוי של חבר סגל בכיר בפקולטה לתפקיד.
ברכות והערכה רבה לפייסל !

נוצר ב 26 פברואר 2014

ד"ר זסלבסקי אולג וד"ר אנה זיסברג מהחוג לסיעוד, זכה במענק מחקר בסך 183,832 ₪ מטעם NIHP בנושא:

"The effects of organizational structure and quality of care on hospitalization outcomes in older adults ."

נוצר ב 17 פברואר 2014

ד"ר מיכאל ווינברג מביה"ס לעבודה סוציאלית, זכה במענק מחקר בסך 5,000 ₪ מטעם Psychology Beyond Borders

בנושא :

"Exposure to terrorism in Israel: Dyadic examination of resilience/pyschopathology effects among two hundred victims and their spouses.

נוצר ב 17 פברואר 2014

ד"ר נעמי שרויאר מהחוג לריפוי בעיסוק, זכתה במענק מחקר בסך 150,000 דולר מטעם Milgrom Foundation Research Grants בנושא:

"Pathways of students with Learning Disabilities (LD) from College Education to Work"

נוצר ב 17 פברואר 2014

ד"ר הוד אורקיבי מביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות, זכה במענק מחקר בסך 398,610 ₪ מטעם MOST - Scientific Infrastructure Development Program in Social Sciences and Humanities

בנושא:

“Positive and negative mediators in the relation between self control skills and physical violence among adolescents”

נוצר ב 17 פברואר 2014
אתם כאן: