flowers

ברכות לד"ר מיקי ויינברג מביה"ס לעבודה סוציאלית על מינויו לראש תוכנית מ.א וראש תוכנית השלמות.
תודות לד"ר שרון גיל המסיים את תפקידו.

נוצר ב 16 ספטמבר 2015

flowersברכות לפרופ' עדיטל בן ארי מביה"ס לעבודה סוציאלית על מינויה כראש המרכז לחקר ולימוד המשפחה החל מ- 1.10.2015.
תודות לפרופ' יואב לביא המסיים את תפקידו כראש המרכז.

נוצר ב 16 ספטמבר 2015

flowersברכות חמות לרחלי בליפנטה-אפוטה לבחירתה כעובדת מצטיינת אוניברסיטאית לשנה"ל תשע"ה- כולנו גאים בה!

לחצו כאן לצפייה בתמונות

נוצר ב 10 ספטמבר 2015

 רשימת זכיות מענקי מחקד תשע"ה

  • פרופ' דורית פוד מהחוג לסיעוד זכתה במענק מחקר מטעם ISF בנושא: "זיהוי ביו מרקרים המנבאים התפתחות של רגישות יתר לכאב המושרית ע"י אפיואידים בחולים עם כאב כרוני" בסך 200,000 ₪ ל- 3 שנים.
  • ד"ר אורקיבי הוד מביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות זכה במענק מחקר מטעם ISF בנושא: "בתי ספר ירוקים: התנהגות סביבתית ורווחה סובייקטיבית של מתבגרים, מחקר אורך של מודל תיווך ממותן" בסך 130,000 ₪ ל- 3 שנים.
  • פרופ' גיא אנוש מביה"ס לע"ס בשיתוף עם פרופ' איסי דורון מהחוג לגרונטולוגיה – מדעי הזיקנה, זכו במענק מחקר מטעם ISF בנושא: "ועדות אתיקה במחקר מדעי החברה בישראל: "התפתחות מבנה ומשמעות" בסך 150,000 ₪ לשנתיים.
  • ד"ר גיל לוריא מהחוג לשירותי אנוש, זכה במענק מחקר מטעם ISF בנושא: "כשטכנולוגיה פוגשת את הטבע האנושי בארגונים: מודל תיאורטי ובחינתו באמצעות התנהגות שליחת מסרונים מן הטלפון הנייד בזמן נהיגה" בסך 130,000 ₪ לשנתיים.

קרא עוד...

נוצר ב 23 יולי 2015

ברכות חמות לחברות הסגל שעלו בדרגה:

  • ד"ר שרון שניטמן מביה"ס לבריאות הציבור להעלאה לדרגת מרצה בכיר כולל קביעות !
  • ד"ר רחל יפעת מהחוג להפרעות בתקשורת להעלאה לדרגת פרופ' חבר נלווה מומחה !
נוצר ב 13 יולי 2015

news

במהלך אירועי חבר הנאמנים 43 של האוניברסיטה הושק את תוכנית בנייה של בניין חדש של הפקולטה.
אנחנו גאים ונרגשים על החלטת לבנות בניין יעודי של פקולטה שיעזור לצמוח וישפר את התנאים למחקר לעתיד בריא וטוב יותר.

לצפייה בתכנית לחצו כאן

נוצר ב 15 יוני 2015

flowersאירוע הענקת אות המצויינות והמופת של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק לפרופ' שרה רוזנבלום.

זו גאווה גדולה!!! אות זה מסמל את התרומה המשמעותית של פרופ' שרה רוזנבלום לפיתוח התיאוריה, המחקר, הטכנולוגיה והקליניקה בריפוי בעיסוק. לפועלה זה יש הדים בארץ ובעולם. התרומות משמעותיות נוספות של פרופ' שרה רוזנבלום הינן רבות, וכדוגמא ניתן לציין את תרומתה המשמעותית לפיתוח וקידום מעמד מקצוע הריפוי בעיסוק בארץ, וכן את תרומתה לקידום חוק לקויות למידה במדינת ישראל.

לצפייה בתמונות של האירוע לחצו כאן

נוצר ב 03 יוני 2015
אתם כאן: