flowers

נאחל ברכות חמות לחברות הסגל שעלו בדרגה:

  • ד"ר טובה וינטרשטיין בנד מהחוג לגרונטולוגיה מדעי הזקנה להעלאה לדרגת מרצה בכיר כולל קביעות !
  • ד"ר ענת גסר אדלסבורג מביה"ס לבריאות הציבור להעלאה לדרגת מרצה בכיר כולל קביעות !
נוצר ב 23 נובמבר 2014

flowers

ברכות לפרופ' דוד גוטמן בהוצאת ספרו החדש "הגיגים", המצטרף לשורה ארוכה של ספרים קודמים ומעולים.

נוצר ב 19 נובמבר 2014

flowers

פרופ' יוסי אטיאס נבחר לועדה  לתארי ד"ר כבוד

ד"ר אירית הרשקוביץ נבחרה למועצת רשות המחקר

נוצר ב 11 נובמבר 2014

flowersברכות ואיחולי הצלחה לפרופ' דורית פוד מהחוג לסיעוד שנבחרה לחבר הנאמנים.

נוצר ב 11 נובמבר 2014

ברכות לחברי הסגל של הפקולטה שנבחרו לסנט

flowers

  • ˜פרופ' אריק רימרמן  מביה"ס לע"ס
  • פרופ' בתיה אנגל- יגר מהחוג לריפוי בעיסוק
  • ˜פרופ' דורית פוד מהחוג לסיעוד
  • ˜ד"ר פנינה רון מביה"ס לע"ס
  • ד"ר אפרת שדמי מהחוג לסיעוד
נוצר ב 02 נובמבר 2014
אתם כאן: