flowersנאחל ברכות חמות לחברת הסגל שעלתה בדרגה: ד"רגלי דר מהחוג לפיזיותרפיה להעלאה לדרגת מרצה בכיר כולל קביעות !

נוצר ב 29 מרץ 2015

news

תורמים לקהילה באהבה!

צוות המנהלי של הפקולטה כחלק מבית הספר לעבודה סוציאלית השתתף ביום המעשים הטובים 2015. הפעילות הייתה בבית מרים בקיריית חיים.

כל הכבוד בנות!

לחצו כאן לצפייה בתמונות

נוצר ב 24 מרץ 2015

grants

ברכות לפרופ' ישראל (איסי) דורון ופרופ' פרלה ורנר, על זכייתם במענק כספי לביצוע סדנת מחקר מטעם הקרן הלאומית למדע- ISF, בנושא: "דמנציה, סטיגמה מבנית, ומשפט: האתגר שבהמשגה ויצירת אג'נדה מחקרית", בסכום של 65,000 ₪.

הסדנא תתקיים בחודשי הקיץ בהשתתפות חוקרים מובילים בחו"ל,  וכמובן שכל חברי הסגל של החוג יהיו מוזמנים להשתתף. פרטים יישלחו בהמשך.

נוצר ב 08 מרץ 2015

minui

ברכות לפרופ' נעמי יוסמן מהחוג לריפוי בעיסוק, שהתקבלה לאקדמיה למחקר של ארגון הריפוי בעיסוק האמריקאי -  AOTF Academy of Research .

נוצר ב 10 פברואר 2015

flowers

נאחל ברכות חמות ולבביות לחברי הסגל שעלו בדרגה:

  • ד"ר סלמן זרקא מביה"ס לבריאות הציבור להעלאה לדרגת מרצה בכיר נלווה מומחה !
  • ד"ר איילת בן ששון מהחוג לריפוי בעיסוק להעלאה לדרגת מרצה בכיר כולל קביעות !
  • ד"ר עינת קודש מהחוג לפיזיותרפיה להעלאה לדרגת מרצה בכיר כולל קביעות !
  • פרופ' יוכי לויפר ראש החוג לפיזיותרפיה להעלאה לדרגת פרופ' מן המניין !
  • פרופ' מרק גלקופף מהחוג לבריאות נפש קהילתית להעלאה לדרגת פרופ' מן המניין !
נוצר ב 05 פברואר 2015

grants

ברכות לד"ר יובל פלגי, לד"ר טובה בנד-וינטרשטיין מהחוג לגרונטולוגיה-מדעי הזקנה, וד"ר טל ארטן-ברגמן מבי"ס לעו"ס, על זכייתם במענק מחקר מטעם "מכבי שירותי בריאות", בסך של כ- 80,000 ש"ח.
בנושא של: "סקר צרכים ומוכנות בטכנולוגיה מקוונת לשירותי בריאות בקרב אוכלוסיית הזקנים-זקנים בישראל".

נוצר ב 15 ינואר 2015

grants

פרופ' מירי כהן עם פרופ' פייסל עזאיזה מביה"ס לע"ס ועם ד"ר הדס גולדבלט מהחוג לסיעוד זכו במענק מחקר בסך 173.000 ₪ מטעם (Middle East Regional Cooperation Program (MERC. בנושא: Palestinian Women Coping with Breast Cancer in Israel and the West Bank”

נוצר ב 15 ינואר 2015
אתם כאן: