minui

ברכות לד"ר סלמן זרקא מביה"ס לבריאות הציבור על מינויו למנהל בי"ח זיו בצפת.

נוצר ב 23 ספטמבר 2014

publication

ברכות לפרופ' תמר וייס מהחוג לריפוי בעיסוק לכבוד סיום עריכתו של ספר חדש:
Virtual Reality for Physical and Motor Rehabilitation”

 

נוצר ב 23 ספטמבר 2014

image1

ברכות לפרופ' אריק רימרמן מביה"ס לעבודה סוציאלית על הוצאת ספרו Family Policy and Disability. Cambridge, Cambridge University Press

נוצר ב 23 ספטמבר 2014

flowersברכות לד"ר כוכבית אלפנט שנבחרה לראשת ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות ותיכנס לתפקידה בשנה"ל תשע"ה

נוצר ב 23 ספטמבר 2014

flowers

ברכות ואיחולי הצלחה לחברי הסגל החדשים המצטרפים למשפחת הפקולטה:

  • ˜ד"ר אריק חשין – החוג לשירותי אנוש
  • ד"ר גלית וינשטיין – ביה"ס לבריאות הציבור
  • ˜ד"ר מיה נגב –ביה"ס לבריאות הציבור – מסמסטר ב'
נוצר ב 21 ספטמבר 2014
אתם כאן: