סגל אקדמי - שרותי אנוש

סגל בכיר

סגל המרצים

שם המרצה טל'  חדר דואר אלקטרוני
ד"ר כהנא אלון     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
גב' עבאדה יעל     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
השופט סומך חיים     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מר קרפ דני 3531 708 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מר רוזנטל ארי     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר שרפ זיוה
 
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

סגל גמלאים

שם המרצה טל'  חדר דואר אלקטרוני
פרופ' כץ רותי (אמריטוס)     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

עוזרי הוראה

שם  דואר אלקטרוני
גב' תום כהן - מרכזת תכנית התנסות בארגונים This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
גב' חנה דיין  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
גב' רויטל לוינזון This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
אתם כאן: סגל אקדמי