ניר ברכה, ד"ר

BrachaNir

ראש אשכול שפה בתוכנית M.A

מגדל אשכול, קומה 8, חדר 807
טל': 04-8288586
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cvicon

ברכה ניר, בלשנית, בעלת דוקטורט בהתפתחות תחביר השיח לאורך ההתבגרות מאוניברסיטת תל אביב, בגישה פונקציונליסטית-קונסטרוקטיביסטית. תחומי ההתמחות שלה כוללים התפתחות שפה לאורך החיים, ניתוח שיח (כולל ניתוח מבוסס-מחשב של מדגמי שפה) וניתוח תחביר פונקציונלי בגבולות הפסוקית ומעבר להן. מחקריה עוסקים בסוגיות התפתחותיות מחד ובשאלות הנוגעות לקשר שבין ההפקות הלשוניות של דוברים בגילאים שונים לבין ייצוגים לשוניים בקוגניציה, תחת המסגרת התיאורטית של Construction Grammar. בשנים האחרונות היא משלבת במחקריה ניתוח שיח אינטראקציוני, השם דגש על הפן הפרגמטי של שיתוף פעולה בין דוברים.